Share This Post

Frontpage / Οδηγοί

Σκληρός Δίσκος : Διαμερίσματα – Τόμοι ( Hard Disks Part #1)

Σκληρός Δίσκος : Διαμερίσματα – Τόμοι ( Hard Disks Part #1)

     Διαχείριση Σκληρών Δίσκων στα Windows (Hard Disks Management): Τι να πειράξω; Βασικός ή Δυναμικός Σκληρός Δίσκος; Πως αυξάνω την χωρητικότητα του δίσκου μου; Γιατί είναι τόσο αργός; Τι διαμόρφωση να κάνω στον σκληρό μου δίσκο; Γρήγορη ή Κανονική διαμόρφωση;

     Ερωτήματα που μας έχουν απασχολήσει όλους κατά καιρούς. Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα σχετικά με τους δίσκους, τις διαμορφώσεις δίσκων, τα interfaces, τα RAIDs και άλλα ενδιαφέροντα.

Ιεραρχία Δίσκων

     Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή και να δούμε πρώτα την ιεραρχία στην δημιουργία των δίσκων:

Hard Disks

     Παρακάτω θα αναλύσουμε όλες τις έννοιες του παραπάνω σχήματος για να λυθούν απορίες και να μας φύγουν και οι αναστολές για πειραματισμούς με τους δίσκους. Να επιστήσω εδώ την προσοχή σε όλους, ότι πριν από οποιονδήποτε πειραματισμό με τους δίσκους πάρτε ένα καλό back-up ή ακόμα καλύτερα δουλέψτε και πειραματιστείτε σε εικονικό περιβάλλον.

     Ξεκινώντας ας ανοίξουμε την διαχείριση δίσκων των Windows: «Windows Logo Button» + R και ανοίγει η «Εκτέλεση» των Windows. Κατόπιν τρέχουμε την εντολή diskmgmt.msc και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Hard Disks

Είδη Δίσκων

Ας δούμε πρώτα λοιπόν τα είδη των δίσκων:

 1. Βασικός Δίσκος (Basic Hard Disks)

   Οι βασικοί δίσκοι χρησιμοποιούνται για την λεγόμενη βασική αποθήκευση. Χρησιμοποιούν partition table για την αποθήκευση των πληροφοριών σχετικά με τις κατατμήσεις(partition). Σε περίπτωση καταστροφής αυτού του partition table, ουσιαστικά καταστρέφεται ο δίσκος (απώλεια δεδομένων και όχι φυσική καταστροφή).

   Παρακάτω φαίνονται τα γενικά χαρακτηριστικά αυτών των δίσκων:

 • Δεν μπορώ να μετατρέψω έναν δίσκο από Δυναμικό σε Βασικό εάν έχει αρχεία μέσα
 • Δεν υποστηρίζουν RAID-0, RAID-5, RAID-1
 1. Δυναμικός Δίσκος (Dynamic Hard Disks)

   Οι δυναμικοί δίσκοι μας δίνουν νέες δυνατότητες σε σχέση με τους βασικούς. Περνάμε σε μια εποχή πλέον στην οποία μπορούμε να διαχειριστούμε παραπάνω από έναν δίσκο αρκεί όλοι τους να είναι δυναμικοί. Πλέον είναι διαθέσιμα τα λεγόμενα RAID όπως θα δούμε και παρακάτω. Να σημειωθεί εδώ ότι RAID μπορώ να κάνω ανεξάρτητα αν το υποστηρίζει η μητρική. Αυτό τονίζεται γιατί πολλές μητρικές υποστηρίζουν RAID το οποίο γίνεται από το BIOS.

   Γενικότερα τα χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω:

 • Μπορώ να μετατρέψω έναν δίσκο από Basic σε Dynamic ακόμα και αν έχει αρχεία μέσα
 • Μας συμφέρει όταν έχουμε πολλούς δίσκους
 • Υποστηρίζει mirroring RAID1 (Δεν είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις Windows Home)
 • Υποστήριξη stripping RAID0
 • Υποστηρίζει RAID5 – Parity (Δεν είναι διαθέσιμο για καμία έκδοση των Windows 7)
 • Αντί για Partitions(Κατατμήσεις) ονομάζονται Volumes (Τόμοι)
 • Δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε δύο ή περισσότερα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή. Επίσης σε ένα multiboot υπολογιστή αν κάνω δυναμικό δίσκο ένα δίσκο τότε πλέον θα μπορώ να κάνω BOOT μόνο από το λειτουργικό που έκανα δυναμικό τον δίσκο.

Στυλ Τόμων

Ας δούμε τώρα τα Στυλ Τόμων:

 1. MBR (Master Boot Record)

Είναι δίσκοι με πίνακα κατάτμησης τύπου MS-DOS. Αφορούν το πρώτο κομμάτι του δίσκου το οποίοι περιέχει το γνωστό σε όλους bootloader, τον κώδικα δηλαδή για την εκκίνηση του υπολογιστή.

Γενικότερα τα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

 • Υποστηρίζουν χωρητικότητες έως 2 ΤΒ
 • Μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 4 Primary Partition
 • Σε περίπτωση σφάλματος ο δίσκος τελειώνει γιατί δεν τηρείται back-up του MBR
 • Αν τον κάνω επέκταση (extend) (έχω δικαίωμα να κάνω μόνο μια κατάτμηση extend) τότε μπορώ να κάνω όσα λογικά διαμερίσματα επιθυμώ. Η διαφορά μιας λογικής(Logical) και μιας πρωτεύουσας(Primary) κατάτμησης (Partition) έγκειται στο γεγονός ότι μια λογική κατάτμηση δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ως φυσικός τόμος αλλά αποτελείται από κομμάτια φυσικών τόμων από διαφορετικούς δίσκους οι οποίοι έχουν γίνει επέκταση(spanned). Επίσης δεν υπάρχει εγγραφή στο MBR του δίσκου για αυτές αλλά στο EBR(Extended Boot Record) το οποίο καταλαμβάνει τον πρώτο τομέα κάθε λογικής κατάτμησης σε αντίθεση με τον MBR που καταλαμβάνει συγκεκριμένο τομέα στον δίσκο.
 • Σε BIOS UEFI ή EFI (Windows Vista SP1 και μετά και μόνο σε εκδόσεις 64bit) δεν μπορώ να έχω τον δίσκο σε μορφή MBR.
 1. GPT (GUID Partition Table)

Το GPT ήρθε για να αντικαταστήσει τον MBR. Λέγεται έτσι γιατί όλα τα διαμερίσματα έχουν ένα μοναδικό ID που τα χαρακτηρίζει. Τα βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρει είναι τα παρακάτω:

 • Δεν αναγνωρίζεται από παλιές εκδόσεις των Windows
 • Συνίσταται για δίσκους μεγαλύτερους από 2 ΤΒ και θεωρητικά μπορεί να δει μέχρι 9 Zeta-Byte (Στα Windows περιορίζεται στα 256ΤΒ).
 • Υποστηρίζει 128 Primary Partition
 • Τηρεί back-up του εαυτού του σε περίπτωση σφάλματος(όχι των δεδομένων)
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε BIOS UEFI-EFI (Windows Vista SP1 και μετά και μόνο σε εκδόσεις 64bit)

Εδώ τελειώνει το πρώτο κομμάτι της ανάλυσης της διαχείρισης δίσκων (Hard Disks Management). Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσουν ακόμα πιο ενδιαφέροντα: Είδη τόμων, ασφάλεια, αύξηση εκμεταλλεύσιμου χώρου, συστήματα αρχείων και διαμορφώσεις δίσκων.

Share This Post

Leave a Reply